xd.ag 香当|享档 在线文档分享与交流平台

街道纪工委规范化建设制度

 中共**区纪委办公室

街道纪工委规范化建设制度

各街道纪工委:

    根据街道纪工委规范化建设要求,以及这次市纪委督导检查内容,现将其他市(区)街道纪工委有关工作制度印发你们参考,请结合本街道的实际进行完善,抓紧将工作制度上墙公开。

    以上通知,希知照。

    附:有关工作制度

 

                          中共**区纪委办公室

                              2017531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


下载文档到电脑,查找使用更方便

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 香币 [ 分享文档获得香币 ] 0 人已下载

下载文档

还剩18页未读,继续阅读