xd.ag 香当|享档 在线文档分享与交流平台

矿山地质毕业论文设计__矿区地质条件分析

**职业技术学院09地质专业毕业设计   作者:张龙堂

 

**职业技术学院

 

毕业设计说明书

 

 

 

题目  **矿区地质条件分析

       

 

 

        采矿工程系             

         矿山地质               

         09地质           

           张龙堂                  

指导老师     熊晓英老师                 

 

 

2012  0421

 

 

 

 


下载文档到电脑,查找使用更方便

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 1 香币 [ 分享文档获得香币 ] 0 人已下载

下载文档

还剩19页未读,继续阅读